krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

Mapa polski z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymiW miesiącu październiku 2022 r. Powiat Ostródzki podpisał porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielanie wsparcia finansowego na organizację dwóch wycieczek szkolnych w wysokości 22 664,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Herb Powiatu OstródzkiegoZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu ostródzkiego w celu zapewnienia łącznej liczby miejsc dla 56 wychowanków. Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2022 r.

Herb Powiatu OstródzkiegoZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ostródzkiego w 2023 r.

Odcinek drogi Książnik-BoguchwałyW dniu 27 października oddano uroczyście do użytku wyremontowane odcinki drogi powiatowej nr 1199N. Jest to odcinek drogi Książnik-Boguchwały i odcinek drogi Wilnowo-Żabi Róg. Długość wyremontowanych odcinków drogi wyniosła 10,6 km. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 11 mln zł z czego 65 % dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dania przygotowane podczas warsztatów kulinarnych w ramach projektu „ Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klasy trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznych z ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie spotkali się na warsztatach kulinarnych w ramach projektu „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”. Projekt ten jest realizowany w ramach programu profilaktyki prozdrowotnej finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: