sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

Aktualności

herb powiatuNa posiedzeniu Zarządu Powiatu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ostródzie dn. 28.01.2020 r. o godz. 13:00 została podjęta decyzja o podpisaniu aneksu z Gminą Miejską Ostróda w sprawie użyczenia koszy ulicznych w pasach powiatowych dróg publicznych położonych na terenie miasta Ostróda.

frontW Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, 22 stycznia 2020 r. odbyła się odprawa roczna Powiatowej Komendy Policji w Ostródzie. Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia w 2019 r. W odprawie uczestniczył Starosta Ostródzki – Andrzej Wiczkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, podkreślając wagę minionego, jubileuszowego 2019 roku, jako roku 100-lecia powstania Policji Państwowej.

frontW Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Szymanowie został otwarty w pełni przystosowany i nowocześnie wyposażony pawilon przedszkolny. Budowa obiektu została w pełni sfinansowana ze środków Powiatu Ostródzkiego, a jej całkowity koszt wyniósł 1 506 382 zł. Nowy obiekt, otwarto z udziałem Andrzeja Wiczkowskiego – Starosty Ostródzkiego, Wicestarosty – Jana Kacprzyka i Przewodniczącej Rady Powiatu – Beaty Mazur, 15. stycznia 2020 r. Nowe przedszkole zapewni komfortowe warunki do nauki i zabawy najmłodszym podopiecznym placówki, a zastosowane w nim funkcjonalne rozwiązania pozwolą dzieciom na ich kompleksowy i efektywny rozwój.

logo aktywni obywateleKonferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Polski Czerwony Krzyż

Harmonogram akcji krwiodawstwa organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Ostródzie w Centrum Użyteczności Publicznej w 2020 roku

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: