sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

Aktualności

frontW Starostwie Powiatowym w Ostródzie, w dniu 28 listopada br., podpisano ostatnie umowy na remonty dróg powiatowych dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach realizacji zamówienia na terenie gminy Morąg i Miłakowo zostanie wykonany remont drogi powiatowej na odcinku Boguchwały – Wilnowo (Nr 1199N) i remont drogi powiatowej na odcinku Wilnowo – Ględy (Nr 1203N). Umowy parafowali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych: Ryszard Zieja – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego z Łomży. Podpisanie umów odbyło się w obecności Piotra Strzylaka – członka Zarządu Powiatu.

frontOstródzki Zamek po raz kolejny gościł członków Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” oraz jego przyjaciół i miłośników. Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 27 listopada 2019 r. członkowie KPA mieli okazję podsumować mijający rok pracy w stowarzyszeniu oraz pochwalić się efektami swojej pasji, gdyż listopad to dobry czas na organizację Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej. Ważnym elementem spotkania było też podsumowanie projektu „Mazurskie impresje”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

frontW Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie otwarto zmodernizowane warsztaty praktycznej nauki w zawodzie mechatronik nazwane „Centrum Nowych Technologii”. Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się 27 listopada 2019 roku, a dokonali jej: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Matusiak Dyrektor ZSR im. W. Witosa oraz Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski. Przedsięwzięcie to rezultat realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”.

frontW Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 26 listopada 2019 r., odbyło się seminarium dotyczące wdrażania modelu „Bezpieczna przyszłość osób z NI”. Seminarium zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Ostródzie. Tematem przewodnim były kwestie związane z funkcjonowaniem projektu ”Bezpieczna Przyszłość...” oraz wyzwania i wizje dalszych działań. W seminarium udział wzięły osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzice, oraz członkowie koalicji: przedstawiciele MOPS, GOPS, PCPR, kadra kierownicza PSONI Koło w Ostródzie, radna powiatu ostródzkiego - Jolanta Dakowska, radna miasta Ostródy - Agnieszka Karłowicz, oraz reprezentanci PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski.

frontKomenda Powiatowa Policji w Ostródzie rozpoczęła akcję spotkań edukacyjnych z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, poświęconych ich bezpieczeństwu. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 25 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie. Dzieci dowiedziały się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa poruszania się w warunkach ruchu drogowego. Podczas tej specjalnej „lekcji” dzieci otrzymały powiatowe opaski odblaskowe, mające czynić je bardziej widocznymi po zapadnięciu zmroku i w warunkach utrudnionej widoczności. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego o tym wydarzeniu.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: