krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda, przy ul. Olsztyńskiej, stanowiących kompleks po byłym areszcie śledczym w Ostródzie. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie w dniu 1 marca 2021 r. o godzinie 10.00 (pokój 220). Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie pod nr telefonu (89) 642 98 56.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Urzędu Starostwa Powiatowego w OstródzieJan Kacprzyk Wicestarosta 20 grudnia br. przyjął z rąk harcerek z Hufca ZHP Ostróda Betlejemskie Światło Pokoju. Jest to symbol pokoju oraz poświadczenie wzajemnego zrozumienia. „Światło Nadziei” to tegoroczne hasło niesionego przez skautów na całym świecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Celem akcji jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju.

Pani Marta Pelczarska - trener, doradcą zawodowySzkolenie dla liderów szkolnych klubów wolontariatu szkół ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego odbyło się 17 grudnia 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Szkolenie miało na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę dotyczącą ich cech osobowości, charakteru, predyspozycji, aby mogli świadomie ją wykorzystać podczas pracy zespołowej w klubie wolontariatu. Dodatkowo młodzież podniosła umiejętności komunikacji celem rozwoju umiejętności zarządzania innymi.

Herb Powiatu OstródzkiegoZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 p. 220 odbędą się II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie Nr 1 miasta Miłakowo w gm. Miłakowo, uregulowanych w Kw nr EL2O/00032912/9. Sprzedaż następuje łącznie z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, uregulowanej w Kw nr EL2O/00035384/9.

Logo Laboratoria PrzyszłościPowiat Ostródzki w 2021 roku otrzymał 120 000 złotych wsparcia finansowego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, które dedykowane jest dla szkół podstawowych. Wsparcie otrzymały następujące szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie - 60 000 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie - 30 000 zł oraz Zespół Plecówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie - 30 000 zł.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: