krajobraz pochylnia1 pomost

Realizowane działania

Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w OstródziePowiat Ostródzki realizuje projekt pn. „Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie”. Celem podjętych działań jest rozbudowa bazy rehabilitacyjno – dydaktycznej na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych. Działania będą realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie, która jest częścią Zespołu Placówek Pedagogicznych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu ostródzkiego i gmin z okolic powiatu.

Podgląd strony internetowej "Cyfrowy Urząd Starostwa Powiatowego w Ostródzie" https://cu.powiat.ostroda.pl/Urząd Starostwa Powiatowego w Ostródzie uruchomił 17 e-usług, „zlecanych” bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Na stronie cu.powiat.ostroda.pl znajdą się e-usługi z zakresu informacji i promocji, komunikacji i transportu, udostępnienia informacji publicznej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz oświaty i edukacji. Dostęp możliwy również poprzez nowo powstałą zakładkę "CYFROWY URZĄD" znajdujący się na stronie www.powiat.ostroda.pl.

Przykładowa wirtualna strzelnicaPowiat Ostródzki otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy”. W Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie prowadzone są klasy wojskowe i policyjne, które wykazują duże zapotrzebowanie na zajęcia strzeleckie, a obecność strzelnicy w szkole bardzo ułatwi planowanie siatki zajęć w klasach mundurowych.

MikrofonRuszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w OstródziePowiat Ostródzki rozpoczął realizację projektu pn. „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2”. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem głównym projektu jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego e-urzędu, opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA