krajobraz pochylnia1 pomost

Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówW załączniku publikujemy treść pisma Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informującego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego ws. cofnięcia koncesji udzielonej przedsiębiorstwu Polska Energetyka Pro Sp. z O.O. z siedzibą w Warszawie na obrót energią elektryczną, w związku z podejrzeniem rażącego naruszenia warunków tej koncesji.

Załącznik

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: