krajobraz pochylnia1 pomost

roboty drogoweSkanska S.A. jako generalny wykonawca kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg” informuje o przedłużeniu wprowadzonego całkowitego czasowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Morąg na odcinku: 39+440 (ul. Wenecka) -39+560 (koniec zakresu inwestycji) do 31.07.2018 r.

Zastawy zamykające zostaną ustawione w km 38+740 i w km 39+570, natomiast szczelne zamknięcie w postaci pryzm z piasku zostaną usypane w km 39+440 i w km 39+565. Mieszkańcom z ul. Weneckiej oraz dojazd do szpitala zostanie zapewniony drogą wojewódzką nr 519 w stronę Małdyt.

Ruch z drogi wojewódzkiej nr 519 jest przekierowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót drogowych zatwierdzonym pismem znak: RDW-E-DM/5302/ot/14/451/2017 z dnia 14.03.2017 r. wraz z aktualizacją zatwierdzoną dn. 9.02.2018 r. znak: IG-BD.8022.2.18.2018 zgodnie z załączona mapą.

Źródło informacji: Monika Kaczmarek - Skanska S. A.
 
DO POBRANIA:
 
 
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: