krajobraz pochylnia1 pomost

pcprStarosta Ostródzki informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostródzie w terminie do 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Do zadań Powiatowej Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 
Rada składa się z 5 członków, kadencja trwa cztery lata, a posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 
Pisemne zgłoszenia prosimy składać do 31 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.
 
 
Źródło informacji: Alicja Mikulewicz PCPR w Ostródzie
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: