krajobraz pochylnia1 pomost

Herb Powiatu Ostródzkiego

Starosta Ostródzki informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, p. 220 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ornowo, w gm. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/5 o pow. 1,6701 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW EL1O/00051192/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość w dziale III księgi wiecznej jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Dział IV ww. księgi wieczystej nie zawiera wpisów – wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 
Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miejscowości Ornowo. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym o łącznej pow. zabudowy 422 m2, wybudowanym w technologii tradycyjnej z cegły czerwonej, częściowo rozbudowanym w latach 80-tych. Fundament w przeważającej części z kamienia, w części dobudowanej w późniejszym okresie wylewany, zbrojony. Budynek można podzielić na 3 osobne części z oddzielnymi wejściami o pow. zabudowy: 151 m2, 247 m2, 24 m2. Na podłodze wylewka betonowa. W jednej części budynku kanał samochodowy. Ściany wewnętrzne otynkowane, zewnętrzne tylko ściana boczna. Strop łukowy ceglany, dach dwuspadowy kryty dachówką. Budynek niepodpiwniczony, w części z poddaszem magazynowym.
Cześć zabudowana działki położona jest w obszarze dostępności do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. działka Nr 161/5, położona w obrębie Ornowo znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo–gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: w części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej oraz w części tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej . Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Faktyczny sposób użytkowania:
  • część działki zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 0,2849 ha, (użytki gruntowe Br-PsIV i RIVa);
  • niezabudowana część działki o pow. 1,3852 ha była użytkowana rolniczo (użytki gruntowe PSIII i PsIV).
    Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony południowej przebiega droga ekspresowa nr 16. Zgodnie z zapisami w operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: Br-PsIV (grunty rolne zabudowane) – 0,2712 ha, PsIII (pastwiska trwałe) – 1,1409 ha; PsIV (pastwiska trwałe) – 0,2443 ha; RIVa (grunty orne)- 0,0137 ha.
W przetargu mogą uczestniczyć:
  •  rolnicy indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym:
    a) jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków,
    b) powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  •  podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy.
 
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 218 ( sekretariat – I piętro). Zgłoszenie należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym- działka nr 161/5 w obrębie Ornowo„
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 31 maja 2021r. o godz. 15:00.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 -Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów telefonicznie pod nr (89) 642 98 56 lub nr (89) 642 98 33, bądź drogą mailową – adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie - na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl .
 
Załączniki:
Do pobrania:
 
Źródło informacji: Iwona Jankowska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne:

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.