krajobraz pochylnia1 pomost

Podpisanie umowy na "Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego"W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 12 października 2021 r., podpisano umowę na „Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”, która stanowi integralną część projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”, na który Powiat Ostródzki pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A). Szacunkowa całkowita wartość projektu – 2 323 999,00 zł, w tym: dofinansowanie projektu wynosi 85%, pozostałe 15% to środki Powiatu. Planowany okres realizacji zadania: IV kwartał 2021r. – II kwartał 2023r.

Przy podpisaniu umowy uczestniczyli: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Małgorzata Ostrowska - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, oraz przedstawiciele wykonawcy - Adrianna Konczanin i Józef Przywoźny właściciele Zakładu Urządzania i Utrzymania Zieleni Ostróda.

Projekt dotyczy ochrony zasobów przyrodniczych wybranych alei powiatu ostródzkiego. W ramach inwestycji wytypowano cenne przyrodniczo odcinki drzew przydrożnych wymagające poprawy stanu istniejących siedlisk oraz uzupełnienia celem dalszego przetrwania.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.:
- usunięcie suszu gałęziowego i jemioły, a na wybranych odcinkach usunięcie licznych odrostów
- uzupełnienie zadrzewienia i zastąpienie wypadających osobników poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z podrostu drzew w pasie drogowym i poprzez nasadzenia
- cięcia techniczne korony mające na celu usunięcie ze skrajni drogowej gałęzi kolidujących z ruchem samochodowym, a tym samym ograniczenie uszkodzeń kory i konarów stwarzających ryzyko infekcji drzewa przez grzyby i wirusy
- prześwietlenie krzewów

Zakres projektu i zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą na przetrwanie alei a także związanych z nimi siedlisk, ważnych dla zachowania stabilności całych ekosystemów, korytarzy ekologicznych, poprawę bioróżnorodności oraz zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Warmii i Mazur.

Przedsięwzięcie jest działaniem proekologicznym, służącym poprawie i zachowaniu zasobów przyrody. Jest także rozwiązaniem promującym odpowiedzialne zachowania wobec środowiska szczególnie w odniesieniu do zagrożeń wynikających z ubożenia ekosystemów związanych z zadrzewieniami przydrożnymi.

Źródło informacji: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Podpisanie umowy na "Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego"

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne:

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.