krajobraz pochylnia1 pomost

Pani Marta Pelczarska - trener, doradcą zawodowySzkolenie dla liderów szkolnych klubów wolontariatu szkół ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego odbyło się 17 grudnia 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Szkolenie miało na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę dotyczącą ich cech osobowości, charakteru, predyspozycji, aby mogli świadomie ją wykorzystać podczas pracy zespołowej w klubie wolontariatu. Dodatkowo młodzież podniosła umiejętności komunikacji celem rozwoju umiejętności zarządzania innymi.

Podczas warsztatów wolontariusze wymienili się doświadczeniami z pracy w swoich klubach. Chętnie dzielili się pomysłami i planami na przyszłe akcje charytatywne oraz przedsięwzięcia. Wolontariusze dzielili się również doświadczeniami związanymi z napotykaniem się na trudności pracy wolontariackiej w czasie pandemii. Warsztaty przeprowadziła Pani Marta Pelczarska doradca zawodowy. Mamy nadzieję, że spotkanie zainspiruje młodzież do dalszego rozwoju wolontariatu.
 
Tekst i zdjęcia: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie
 

1
1
1

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: