krajobraz pochylnia1 pomost

Transmisja na żywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) 29 listopada 2023 r. o godz. 1300 w sali nr 220 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 odbędzie się XL sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji.

 
 
 

Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2023-2038.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2023 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

{youtube}AoZCIcAfgQ4{/youtube}

Źródło informacji: Biuro Rady, Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.