krajobraz pochylnia1 pomost

181x180 herb powiatuNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Markowo, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 36/4 o pow. 0,1069 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00031538/6), w trybie przetargowym.

Nieruchomość o powierzchni 1069 m2 położona jest na skraju wsi Markowo, gmina Morąg, w sąsiedztwie drogi gminnej prowadzącej w kierunku wsi Grądki. Teren działki od strony wschodniej przylega do drogi o nawierzchni szutrowej, z pozostałych stron graniczy z działkami zabudowanymi.  W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości przeważa parterowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Po przeciwnej stronie drogi dojazdowej znajduje się staw. Odległość od centrum wsi wynosi około 200 m.
 
Miejscowość Markowo leży w północnej części powiatu ostródzkiego, w odległości około 13 km od centrum Morąga. Zabudowa wsi ma charakter zagrodowy. Miejscowość leży w historycznym regionie Prus Górnych. Na skraju wsi, w jej wschodniej części znajdują się pozostałości pałacu rodu Dohnów, ze stawami i parkiem krajobrazowym. W pobliżu wsi znajdują się duże kompleksy leśne.
 
Działka gruntu oznaczona Nr 36/4 posiada kształt nieregularny, wieloboczny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest następująco: RIVa – 0,1010 ha, W-RIVa – 0,0059 ha. Teren działki o łagodnej konfiguracji, niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą, intensywnie zakrzaczony i porośnięty samosiejkami. W przyległej drodze dojazdowej przebiegają sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega częściowo zarośnięty rów wodny. Brak urządzonego zjazdu z drogi gminnej. Wzdłuż południowej granicy działki płot z siatki stalowej na metalowych słupkach (ogrodzenie posesji Nr 15).
 
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/193/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14.06.2000 r. (wraz ze zmianami: uchwała Nr L/680/2006 z 26.07.2006 r., uchwała Nr XV/227/2007 z 27.12.2007 r., uchwała Nr XXI/354/08 z 26.06.2008 r., uchwała Nr L/797/14 z 07.11.2014 r., uchwała Nr XL/617/18 z 29.03.2018 r., uchwała Nr XIV/238/20 z 07.02.2020 r.) przedmiotowa działka znajduje się na obszarze zwartej zabudowy jednostek osadniczych oznaczonej symbolem MUW – strefa wielofunkcyjna.
  
 
Źródło informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Ostródzie 
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.