krajobraz pochylnia1 pomost

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws) o pow. 1,6059 ha, tj. jeziora w Zwierzewie, stanowiącego działkę Nr 112/1, położoną w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda (księga wieczysta Nr EL1O/000018981/2), z przeznaczeniem na prowadzenie prawidłowej gospodarki rybackiej.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 192,71 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa złote 71/100) plus podatek VAT w wysokości 23%, łącznie 237,03 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 03/100) [Obliczenie: 1,6059 ha x 120,00 zł/ha = 192,71 zł].
 
Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września każdego roku w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w oddziale w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 lub na konto: Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda nr konta: 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868.
 
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.
 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2026 r. i obowiązuje od dnia 01 marca 2024 r.
 
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 08 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 324) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-51.
 
Treść ogłoszenia (plik PDF, rozmiar 602)
 
Źródło informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.