krajobraz pochylnia1 pomost

frontKierowcy mogą już korzystać z wyremontowanych dróg na terenie Powiatu Ostródzkiego. Przebudowa dotyczyła dróg m.in. w Gminie Miłakowo – Boguchwały oraz w Gminie Morąg – Jurki, Bogaczewo oraz dwóch ulic na terenie miasta Morąg. Koszt realizacji zadań to ok. 10 mln zł, z czego połowa tej kwoty to dofinansowanie w ramach FDS, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Wsparcia finansowego udzieliła również Gmina Morąg dla zadań realizowanych na jej terenie.

Zrealizowano zadania remontu/przebudowy dróg takich jak:
  1. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo
  2. Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo – Ględy
  3. Remont drogi powiatowej Nr 1189N m. Jurki
  4. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w m. Morąg
  5. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg
  6. Remont dróg powiatowych Nr 1178N i Nr 1183N w m. Bogaczewo
Łączna długość wyremontowanych/przebudowanych dróg to 8,2 km.
Zadania realizowano w miesiącach: listopad 2019r. – sierpień 2020r.
 
W ramach prowadzonych zadań na zniszczonych drogach położono nową nawierzchnię bitumiczną, wyremontowano/przebudowano chodniki i zatoki postojowe, utwardzono pobocza, wyremontowano/przebudowano istniejące odwodnienie oraz zastosowano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Dzięki temu poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
 
Jako pierwszą, oddano do użytku drogę na terenie Gminy Miłakowo i Morąg, na odcinku Boguchwały – Wilnowo. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył Wojewoda Artur Chojecki, przedstawiciele władz i radni Powiatu Ostródzkiego, Gminy Morąg i Miłakowo oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Następnie zgromadzeni goście udali się do miejscowości Jurki. Ostatnim etapem uroczystości było otwarcie dróg na terenie miasta Morąg tj. ul. Przemysłowej i Kaszubskiej oraz dróg w miejscowości Bogaczewo, gdzie symbolicznie dokonano otwarcia i przecięcia wstęgi.
 
Jeszcze w tym roku, w naszym powiecie dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie wyremontowana droga na terenie Gminy Grunwald i Dąbrówno, na odcinku Glądy – Tułodziad
 
Łącznie zostały pozyskane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na remont/przebudowę 23 km dróg powiatowych.
 
Źródło informacji/Foto: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
 
1
1
1

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA