krajobraz pochylnia1 pomost

E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w OstródziePowiat Ostródzki rozpoczął realizację projektu pn. „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2”. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem głównym projektu jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego e-urzędu, opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne.

Projekt ten jest kontynuacją przedsięwzięcia pn. „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”, polegającego na poprawie poziomu cyfryzacji urzędu w obszarze geodezji i kartografii. Niniejszy projekt zakłada dalszą cyfryzację Starostwa Powiatowego i uruchomienie nowych e-usług publicznych w kolejnych obszarach pracy urzędu. Zapewni to dostosowanie narzędzi do wzrastającego zapotrzebowania rynkowego dotyczącego nowych technologii informatycznych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu.

Takie świadczenie usług daje wymierne korzyści obywatelom i przedsiębiorcom, a także samej administracji publicznej. Pozwala w szczególności na usprawnienie kontaktów obywateli z instytucją publiczną jaką jest Starostwo Powiatowe i przyśpieszenie procedur załatwiania spraw urzędowych, świadcząc tradycyjne usługi w sposób bardziej efektywny oraz zapewniając nowe usługi. Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 126 500,00 zł, w tym dofinansowanie 956 760,00 zł. Nowe usługi zostaną wdrożone w urzędzie do 31.12.2022 r.

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA