krajobraz pochylnia1 pomost
 bip maly WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

 GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przekazywanie organom nadzoru budowlanego pozwoleń na budowę wraz z egzemplarzem projektu, decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • stwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego w formie zaświadczeń,
 • wykonywanie sprawozdań dla GUS, Wojewody i GUNB,
 • przygotowanie decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 • wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie dokumentacji technicznej,
 • stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiany pozwolenia na budowę,
 • wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych,
 • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
 • udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na inną osobę,
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie dzienników budów,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie zadań należących do kompetencji samorządu powiatowego,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i ich wyposażeniu technicznym,
 • stwierdzenia w formie zaświadczenia spełnienia wymagań dotyczących samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie postępowania w zakresie przekwaterowania lokatorów z lokali mieszkalnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • opracowanie Powiatowego Programu Ochrony nad Zabytkami,
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
 • określanie warunków działalności budowlanej na terenie zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych,
 • wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytku nieruchomego,

 WYKAZ PRACOWNIKÓW:

 • Ruciński Daniel - 89 642 98 79 - Dyrektor Wydziału - nr pok. 334
 • Rachuba Dawid  - 89 642 98 36 - Inspektor - nr pok. 333
 • Zarożny Maciej  - 89 642 98 18 - Inspektor - nr pok. 335
 • Gołoś Jolanta - 89 642 98 36 - Podinspektor - nr pok. 333
 • Kaliszewska Joanna - 89 642 98 18 - Podinspektor nr pok. 335

ODDZIAŁ W MORĄGU:

 •                       - 89 642 98 92 - Podinspektor - nr pok. 12

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.