sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy
 bip maly WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

 GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przekazywanie organom nadzoru budowlanego pozwoleń na budowę wraz z egzemplarzem projektu, decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • stwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego w formie zaświadczeń,
 • wykonywanie sprawozdań dla GUS, Wojewody i GUNB,
 • przygotowanie decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 • wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie dokumentacji technicznej,
 • stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiany pozwolenia na budowę,
 • wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych,
 • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
 • udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na inną osobę,
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie dzienników budów,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie zadań należących do kompetencji samorządu powiatowego,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i ich wyposażeniu technicznym,
 • stwierdzenia w formie zaświadczenia spełnienia wymagań dotyczących samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie postępowania w zakresie przekwaterowania lokatorów z lokali mieszkalnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • opracowanie Powiatowego Programu Ochrony nad Zabytkami,
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
 • określanie warunków działalności budowlanej na terenie zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych,
 • wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytku nieruchomego,

 WYKAZ PRACOWNIKÓW:

 • Stec Bogusław - 642 98 79 - Naczelnik Wydziału - pok. 334
 • Ruciński Daniel - 642 98 18 - Inspektor - pok. 436
 • Grotowski Aleksander - 642 98 18 - Inspektor - pok. 436
 • Chojnacka Klaudia - 642 98 18 - Podinspektor - pok. 436

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo ranking 2015

  zwiazek powiatow

WARMIA

zlot

szesnastka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. RODO Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Ostródzie na swoich stronach internetowych i społecznościowych oraz w drukowanych publikatorach umieszcza zdjęcia oraz materiały filmowe, dokumentujące różnego rodzaju imprezy i wydarzenia publiczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, społeczne itp., dotyczące realizacji przez Powiat Ostródzki jego zadań i projektów, na których uwidaczniane są wizerunki osób uczestniczących w takich wydarzeniach.
Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i spoczywający na Starostwie Powiatowym w Ostródzie (jako administratorze przetwarzającym dane osobowe obejmujące wizerunek osób fizycznych) obowiązek przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z prawem, informujemy, że przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do administratora z żądaniem usunięcia każdego materiału, na którym został utrwalony Państwa wizerunek lub jego zmodyfikowania w kierunku uniemożliwiającym Państwa identyfikację, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na jego przetwarzanie i przechowywanie. Z żądaniem takim możecie Państwo zwrócić się listownie lub drogą elektroniczną na adresy powszechnie dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Ostródzie.