krajobraz pochylnia1 pomost

Spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu powiatu ostródzkiego poświęcone Programowi Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz „Polski Ład”W dniu 20 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu powiatu ostródzkiego poświęcone Programowi Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz „Polski Ład”. Spotkanie poprowadziła p. Anna Bułło – Dyrektor Regionu Olsztyńskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego, prezentując zebranym korzyści wynikające z pilotażowego naboru programu, który trwa do 30 lipca 2021 r.

Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
 
JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi programu.
 
Więcej informacji, opis priorytetów a także sekcja "pytania i odpowiedzi" dla samorządów zainteresowanych naborem dostępne jest na stronie https://www.bgk.pl/polski-lad
 
Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Foto: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostródzie
 

Spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu powiatu ostródzkiego poświęcone Programowi Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz „Polski Ład”

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: